Subskrypcja

Wypełnij formularz jeśli chcesz zarejestrować się w naszym biurze prasowym. Wymagane pola zostały oznaczone pogrubieniem.

Oświadczam, że mam ukończone 16 lat

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i materiałów prasowych oraz kontakt bezpośredni w celu działań media relations.

Wyrażam zgodę na wysyłanie press packów na adres korespondencyjny.

Akceptuję regulamin serwisu media.knorr.pl

Klazula informacyjna

Cele marketingowe, o których mowa powyżej, obejmować mogą działania z zakresu marketingu bezpośredniego(przekazywanie mi treści marketingowych, w tym newsletterów i ofert, zgodnych z moimi preferencjami oraz zarządzanie nimi w tym zakresie, zaproszeń do akcji promocyjnych, loterii i konkursów), analizowanie moich preferencji, aktywności i zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania przeze mnie potencjalnie interesujących mnie treści i ofert (profilowanie, tworzenie mojego profilu), zarządzanie przez Unilever Polska sp. z o.o. potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi i marketingowymi oraz realizację związanych z tym procedur wewnętrznych.

Rozumiem, że nie mam obowiązku podania moich danych osobowych a moja zgoda jest dobrowolna i nie muszę jej udzielać, przy czym w przypadku jej nieudzielenia bądź późniejszego jej wycofania, jak również przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych, stracę możliwość uczestniczenia w działaniach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania treści marketingowych(w tym newsletterów i ofert) z Unilever Polska sp. z o.o.

Rolę administratora moich danych pełni spółka Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do moich danych osobowych: spółki z grupy kapitałowej Unilever, mające prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w ramach grupy kapitałowej dla wewnętrznych celów administracyjnych, upoważnieni pracownicy administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych, którymi mogą być dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe, organizatorzy akcji marketingowych i promocyjnych, loterii i konkursów oraz podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

Moje dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.

Okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach: kiedy osoba, które dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Dane uzyskane przy okazji akcji promocyjnych, konkursów i loterii mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Mam świadomość, że moje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych i marketingowych Unilever Polska sp. z o.o.

Zabezpieczenie danych: Rozumiem, że administrator oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony moich danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z instrukcjami i politykami grupy Unilever oraz obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Moje uprawnienia: Jestem świadomy, że jako osoba, której dane te dotyczą, mam prawo żądać udzielenia dostępu do nich, ich zmiany lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo otrzymania kopii danych.

Wszystkie wymienione powyżej prawa mogą być przeze mnie egzekwowane za pomocą wiadomości wysłanej administratorowi na adres mailowy: unilever.privacy@unilever.com

Ponadto, jeżeli uznam, że moje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do właściwego oragnu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.


Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności oraz Polityką Plików Cookie.