Darowizna

0
283
5/5 - (1 vote)

Jeżeli otrzymaliśmy darowiznę nieruchomości, mieszkania czy gruntu, powinniśmy w ciągu trzech miesięcy poinformować odpowiedni urząd skarbowy w postaci wypełnionego formularza i przekazania jednego egzemplarza umowy darowizny podpisanego przez darczyńcę i obdarowanego. Jeżeli darowiznę otrzymaliśmy od małżonka, rodzica, dziadka, lub dziecka jesteśmy całkowicie zwolnieni od płacenia podatku dochodowego od darowizny nieruchomości. W przypadku, gdy nieruchomość otrzymaliśmy od innego członka rodziny, siostry, brata, ciotki, wujka, kuzyna jesteśmy zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego w przeciągu trzech lat od otrzymania darowizny. Oczywiście wysokość podatku od darowanej nieruchomości określa właściwy urząd skarbowy, do którego złożyliśmy dokumentację. W takim przypadku lepiej kupić taką nieruchomość za przysłowiową złotówkę od członka rodziny. Oczywiście należy spisać odpowiednią umowę kupna ? sprzedaży mieszkania, czy gruntu u notariusza. Wszystko powinno być zorganizowane całkowicie zgodnie z prawem, a więc umowa kupna nieruchomości musi zostać potwierdzona notarialnie. Źródło: https://blogdlakonsumenta.pl/optymalizacja-obowiazkow-podatkowych-dla-przedsiebiorcow-dzialajacych-w-unii-europejskiej