Budownictwo wodne

0
280
Rate this post

Mianem budownictwa określamy działalność związaną ze wznoszeniem, przebudową, renowacją, modernizacją i konserwacją obiektów budowlanych. Budownictwo możemy podzielić ze względu na lokalizację obiektów na budownictwo wodne i lądowe. Budownictwo wodne dotyczy działalności zajmującej się wznoszeniem, odnawianiem , modyfikowaniem i konserwowaniem wszelkich budowli wodnych między innymi takich jak: zapory wodne, jazy, śluzy żeglowne, budowle upustowe, przepusty wałowe, budowle i rurociągi hydrotechniczne, wały przeciwpowodziowe, elektrownie wodne, pompownie, ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych, akwedukty, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych, kanały wodne i irygacyjne, budowle regulacyjne na potokach i rzekach, grodze i porty, baseny portowe i zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrzeża i bulwary, pochylnie, falochrony, sztolnie, syfony i lewary. Budownictwo lądowe obejmuje projektowanie, technologię wykonania i samo wykonanie obiektów budowlanych, oczywiście tych znajdujących się na lądzie.